A Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://elelembolt.hu

A tájékoztató módosításai a lenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Pesti Friss Nagykereskedelmi Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Méta u. 31.
Telefon: +36-30-624-4298, +36-30-192-3651
E-mail: info@elelembolt.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető pdf formátumban az alábbi linkről: Adatkezelési tájékoztató